parallax background

Hakkepuit

Võsa on põllumaal ja kraavipervedel pinnuks silmas? Ei oska sellega midagi peale hakata? Meil on lahendus olemas, müü oma kasvav võsa meile ja pärast võsalõikust ja hakkimist saab sellest suurepärane hakkepuit.

Hakkepuit on keskkonnasõbralik ja konkurentsitult odavaim biokütus, mida kasutatakse enamasti soojuse ja elektrienergia tootmiseks aga teatud määral ka terviseradade ja peenarde kattematerjalina ning tselluloosi tootmiseks.

Hakkepuitu saab edukalt toota kasvavast võsast aga ka raiejääkidest ja kändudest. Hakkepuidu tootmiseks kasutatakse spetsiaalset puiduhakkurit, mistõttu on oluline, et mahavõetud võsa on paigutatud kõvale pinnasele ja tagatud on juurdepääs nii hakkurile kui ka hakkepuitu äravedavale veoautole.Hakkepuitu toodame ja turustame koostöös oma partneritega. Lõikame võsagiljotiiniga maha tülika võsa, kogume ja veame võsa metsaveotraktoritega välja ja paigutame nõnda, et tagatud oleks hilisem ligipääs puiduhakkurile ja veoautole. Võsalõikuseks kasutame võsagiljotiini koos 21 tonnine roomikekskavaatori JCB JS200’ga, mis on võimeline langetama kuni 35cm diameetriga kasvavaid puid.

Kasvavat võsa hakkepuidu tootmiseks ostame kokku aastaringselt üle mandri Eesti ja hind oleneb eelkõige võsa jämedusest pikkusest, kogusest, asukohast ja väljaveo pikkusest.

Lisaks hakkepuiduga seonduvale pakume võsa lõikamise ja kändude juurimise teenust ning raadamise teenust.